(+34) 647 832 804 - Espigó de Llevant, s/n. 08870 Sitges, Barcelona

Team experience

TEAM

EXPERIENCE

El capital humà representa el principal motor de creixement de qualsevol organització, és per això que la principal meta del Team Experience és augmentar el rendiment dels seus professionals i amb això l’increment de beneficis. Ambdós aspectes formen una relació de causa- efecte, a la que, com més capacitats i compromeses estàn les persones de la organització amb la meta a aconseguir, millors i majors resultats i beneficis s’obtenen.
Apostar per activitats amb un potencial de motivació elevat con Team Experience, farà crèixer les sinèrgies entre els membres de l’equip, ajudant-los a lluitar contra la monoto- nía i la desmotivació a la feina i transformant als equips en agents actius i dinàmics capaços d’adaptar-se a qualsevol situació, reaccionant de forma conjunta, unificada i cohesionada amb la fi d’aconseguir un objectiu comú.

OBJECTIUS

 • Aconseguir la màxima col·laboració entre treballadors.
 • Millorar la comunicació interpersonal.
 • Potenciar la cohesió entre els membres de l’equip.
 • Resoldre contratemps o conflictes amb rapidesa.
 • Augmentar la motivació.
 • Fomentar el respecte entre companys.
 • Potenciar el sentiment de pertinença i compromís amb l’organització.
 • Detectar el rol de cada participant dins de l’equip.
 • Viatjar del pensament individual al pensament d’equip.

PROGRAMA

 • Què és un equip de treball? Definició i característiques.
 • Equip de treball vs. grup de treball.
 • Com formar un bon equip de treball.
 • Per què fallen els equips de treball?
 • Rol del líder als equips de treball.
 • A practicar!

team-rombe

METODOLOGIA

L’activitat de Team experience es desenvolupa en entorns outdoor, la qual cosa resulta estratègica per a poder desplaçar al treballador del seu espai habitual de treball, fomentant així la oportunitat d’actuar de forma diferent, de relacionar-se de manera més distendida i d’expressar les seves pròpies habilitats. El coneixement només es transforma en aprenentatge quan existeix una experiència que el reforça, per això el nostre programa Team Experience està desenvolupa en dues etapes: etapa conceptual vs. etapa experiencial, per a garantit el màxim aprenentatge i impacte als participants. A la etapa conceptual se sensibilitza al participant amb el significat real de treball en equip, diferenciant-lo del treball grupal i destancant les seves característiques principals i funcioment. A la etapa experiencial el participant haurà de posar en pràctica el que ha après mitjançant activitats lúdiques de Paddle Surf a l’aigua, a través de les quals l’equip haurà d’aconsegir diferents reptes que se li proposaràn.

ENTORN I

INSTAL·LACIONS

A les nostres instal·lacions disposem d’un espai habilitat per al desenvolupament de la etapa conceptual, amb tots els recursos necessaris (projector, pantalla, pissarra..) i amb capacitat per a grups. A més, des de Sitges disposem de dos entorns ideals per al desenvolupament de la etapa experiencial: · Platja: la activitat es desenvoluparía en un entorn relacionat amb el mar i la sorra. · Muntanya: en aquest cas la activitat es faría a un llac o un pantà.

TIMING

La duració del programa Team Experience s’estima en 4h per a la fase conceptual i 3h per a la fase experiencial, en total 7h lectives. Aquestes 7 hores es poden adaptar a les necessitats de cada client: en 2 jornades, en 4 o en una sola jornada.